Knihovna DEN

Od 14. 10. 2020 je naše knihovna opět z důvodu vládních opatření zavřená a to až do odvolání. Výpůjční doba se prodlužuje o dobu, kdy bude knihovna zavřená. Děkujeme za pochopení.

Knihovna DEN je základní knihovna se specializovaným knihovním fondem. Byla založena 9. 11. 2006 a nyní je jejím zřizovatelem Knihovna DEN, z. ú.

Služby

Knihovna DEN provozuje veřejné a informační služby, a to zejména:

  • Prezenční a absenční půjčování knih
  • Prezenční půjčování periodik a CD-ROM
  • Poskytování bibliografických informací
  • Zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů
  • Poskytování reprografických služeb

Knihovní fond

Knihovna DEN se specializuje na budování knihovního fondu s převážně křesťanskou tématikou. Nabízí odborné publikace zaměřené na výklady Bible, teologii, historii, dále publikace z oblasti psychologie, sociologie a pedagogiky a beletrii včetně dětské literatury.